Saturday, 7 June 2008

Daar gaat ze (There she goes) by Clouseau

Netherlands, Dutch, learn, Songs, Lyrics translated into English, Music
Daar gaat ze (There she goes) by Clouseau
Translation: Ron


Daar gaat ze
There she goes
En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend
And I’ve never deserved that much beauty
Daar staat ze
There she stands
En zoveel gratie heb ik nooit gezien
And I’ve never seen that much grace
Soms praat ze
Sometimes she talks
Terwijl ze slapend met mijn kussen speelt
While she’s playing with my pillow sleeping
Ik laat ze (haar)
I let her
Zolang ze maar met mij mijn lakens deelt
As long as she shares my sheets with me

En zelfs de hoeders van de wet
And even the guardians of the law
Kijken minzaam als ze fout parkeert
Look benignly if she parks wrong
En zelfs de flikken hebben pret
And even the gay have fun
Als ze sensueel voorbij marcheert
If she sensually marches by
Ongegeneerd
Unembarrassed

Ik weet wel
I know so
Dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft
That she probably doesn’t stay long with me
Ik weet wel
I know so
Dat zij met andere haar tijd verdrijft
That she spends her time with other
Zij heeft soms
She sometimes has
Geheimen waar ik liever niets van weet
Secrets I rather not know of
Zij zweeft soms
She sometimes floats
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet
And dreams so that she sometimes forgets me as well

En zelfs de hoeders van kerk
And even the guardians of the church
Kijken minzaam op haar schoonheid neer
Benignly look down upon her beauty
De bisschop zegt: “Dit is Gods werk”
The bischop says: “This is Gods work”
Buigt zijn grijze hoofd en dankt de heer
Bows his grey head and thanks the Lord
Nog is een keer
Once more
Dank u meneer
Thank you sir

Zij heeft soms
She sometimes has
Geheimen waar ik liever niets van weet
Secrets I rather not know of
Zij zweeft soms
She sometimes floats
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet
And dreams so that she also forgets me sometimes

En zelfs de hoeders van dit land
And even the guardians of this country
Zouden liever in mijn schoenen staan
Would rather be in my shoes
Ja! De premie dingt naar haar hand
Yes! The premier haggles to her will
En biedt mij zijn portefeuille aan
And offers me his wallet
Maar ik denk er niet aan
But I don’t think so
Loop naar de maan
Go to -the moon/hell-

Daar gaat ze (2x)
There she goes

**********************************************************************************


Karaoke

No comments: